Inwestujemy w projekty badawczo-rozwojowe
z obszaru technologii medycznych.
Poszukujemy obiecujących startupów, aby pomóc im wypłynąć
na szerokie wody, rozwijać i monetyzować produkty.

Projekty finansowane są ze środków prywatnych oraz Funduszy Europejskich w programie Bridge Alfa.

Tytuł projektu: Wzmocnienie współpracy między jednostkami naukowymi a przemysłem poprzez finansowanie innowacyjnych projektów badawczych na wczesnym etapie rozwoju w sektorze telemedycyny celem ich weryfikacji w procesie PoP i PoC, wsparcia prac B+R oraz efektywnej komercjalizacji

Beneficjent: Polish Venture Fund Sp. z o.o., ul. Walerego Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź

Numer umowy: POIR.01.03.01-00-0009/17

Całkowity koszt realizacji Projektu Grantowego: 25 000 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków publicznych: 20 000 000,00 PLN – 80% dofinansowania budżetu Projektu Grantowego.

Okres realizacji: 01.02.2018 r. – 31.12.2023 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa
  • wsparcie finansowe
  • badanie rynku
  • mentoring
  • pomoc w zarządzaniu projektem
  • pomoc w budżetowaniu i zarządzaniu finansami firmy
  • wsparcie HR
  • tworzenie strategii produktu
  • wsparcie w poszukiwaniu rynków zbytu
  • wsparcie w pozyskiwaniu źródeł finansowania na kolejnych etapach rozwoju projektu

Współpracujemy z wieloma jednostkami naukowo-badawczymi i firmami o międzynarodowej renomie, które z sukcesem wprowadziły na rynek projekty z dziedziny medycyny i nowych technologii.

Masz pomysł na innowacyjny produkt z zakresu medycyny? Wierzysz, że znasz rozwiązanie realnego problemu lekarzy lub pacjentów? My dołożymy wszelkich starań, aby Twój pomysł zmaterializował się w postaci konkretnego produktu lub usługi. Podpowiemy Ci, jak planować kolejne etapy jego rozwoju i wprowadzania na rynek. Wykorzystując nasze kontakty międzynarodowe dołożymy wszelkich starań, aby produkt znalazł odbiorców - w Polsce i zagranicą.

Jesteśmy ekspertami w zarządzaniu finansami i projektami na każdym etapie rozwoju produktu. Wiemy, jak przekazywać wiedzę prostym, zrozumiałym językiem. Poszukujemy ekspertów i pasjonatów, z którymi będziemy mogli podzielić się swoim doświadczeniem.

Jesteśmy funduszem inwestycyjnym typu proof of concept opartym zarówno o środki prywatne jak i pochodzące z konkursu Bridge Alfa organizowango przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Nasz Zespół posiada wieloletnie doświadczenie w weryfikacji i przygotowaniu projektów B+R na każdym etapie ich rozwoju (od badań podstawowych, poprzez badania przemysłowe, aż po prace rozwojowe kończące się opracowaniem w pełni funkcjonalnego prototypu), w szczególności w zakresie analiz typu due diligence pod kątem ryzyk technologicznych, produktowych i prawnych (w tym związanych z kwestiami IP), rynkowych oraz w zakresie pomocy publicznej.

Szukamy innowacyjnych firm na wczesnym
i bardzo wczesnym etapie rozwoju.
Szukamy zespołów badawczych mających innowacyjny pomysł na biznes w obszarze szeroko pojętej medycyny (w tym telemedycyny), a także innowacyjnych firm na wczesnym i bardzo wczesnym etapie rozwoju. Nawet jeśli Twój pomysł jest jeszcze na etapie slajdów w Power Poincie, jesteśmy otwarci na współpracę.
Jakie warunki musisz spełnić, aby możliwe było nawiązanie współpracy?
1
Planujesz lub prowadzisz projekt badawczy z zakresu technologii medycznych

Może to być wyrób lub usługa medyczna, nowa terapia lub lek. Jesteśmy zdecydowanie otwarci na produkty z pogranicza medycyny i nowych technologii, w tym telemedycyny.

2
Działasz na terenie Polski, ale marzysz o rynkach zagranicznych

Twoja firma powinna zostać zarejestrowana na terenie Polski i prowadzić tu prace badawczo - rozwojowe, lecz mocno będziemy wspierać jej rozwój na rynkach Europy i całego Świata.

3
Masz własny zespół badawczy

Czyli ludzi, którzy wiedzą, jak przejść od etapu pomysłu do badań i prac nad rozwojem produktu. My podpowiemy Wam jak z sukcesem prowadzić biznes. Jeżeli poszukujesz zespołu, który pomoże Ci w badaniach - zgłoś się, mamy szerokie kontakty w polskich uczelniach i jednostkach naukowych.

Projekt z dziedziny medycyny - czyli jaki?

Polish Venture Fund jest nastawiony na inwestycje z dziedziny medycyny oraz telemedycyny. Poszukujemy innowacyjnych projektów, których celem jest zarówno leczenie, poprawa jakości życia pacjentów jak i wsparcie pracy lekarzy oraz służb medycznych.

Dokonując oceny projektu, bierzemy pod uwagę zarówno jego tematykę, jak i możliwość komercjalizacji, czyli sprzedaży lub licencjonowania produktu, usługi lub technologii zarówno na rynku polskim jak i rynkach zagranicznych. Chcemy wspólnie przekuć pomysł na biznes na w pełni gotowy produkt/usługę.

Zasady inwestowania
O jakie dofinansowanie możesz się ubiegać?

Preferowana kwota inwestycji w ramach współpracy z Polish Venture Fund wynosi od 500 000 do 1 000 000 złotych.

Dołożymy także wszelkich starań, aby pomóc Ci pozyskać środki na sfinansowanie kolejnych etapów rozwoju projektu oraz z sukcesem zaistnieć na rynku polskim i międzynarodowym.

Ubieganie się o inwestycję krok po kroku

Od momentu, kiedy się do nas zgłosisz do chwili, kiedy pieniądze znajdą się na koncie Twojej firmy może minąć od 10 do 20 tygodni. W żadnym wypadku nie będzie to stracony czas. Poświęcimy go na zweryfikowanie pomysłu i przygotowanie szczegółowego planu jego rozwoju. Dzięki temu zyskasz wiedzę na temat rynku, konkurencji oraz mocnych i słabych stron swojego przedsięwzięcia.

Proces inwestycyjny przebiega zazwyczaj w następujący sposób:
Kontakt
Polish Venture Fund

ul. Wróblewskiego 18
93-578 Łódź

Napisz do nas

wyślij informacje
na adres e-mail:
info [at] polishventurefund.pl